Clubmagazijn

Clubmagazijn

Na de geslaagde opening van ons magazijn op 16 februari 2013 op de Vlietskade 1716 te Arkel gaan we verder op de ingeslagen weg. We zijn met elf enthousiaste mensen die graag hun schouders onder het magazijn willen zetten. De Club beschikt over een goed bruikbare ruimte met veel goede onderdelen, een computer met printer en gereedschappen die leden eventueel ook kunnen huren.

De komende maanden gaan we verder met het inventariseren, schoonmaken en inruimen of weggooien van onderdelen. Elk deel krijgt een (Citroën)onderdeelnummer en uiteraard ook een prijs.

En we hebben nog een aantal plannen die we verder uitwerken en realiseren. Via de AE en website willen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de voorraad onderdelen. Er is straks een laptop met een Lexia zodat je de computers van je XM kunt uitlezen op fouten en de boel kunt resetten. En er komt een werkbank en test- en revisiemateriaal waarmee bijvoorbeeld startmotoren en dynamo’s kunnen testen en reviseren.

We hebben de afgelopen tijd flink geïnvesteerd. Voor nu kunnen we geen onderdelen meer aankopen. Gratis onderdelen nemen we graag aan, na beoordeling op bruikbaarheid. Dat geldt ook voor donor-XM’s. We streven er vooral naar om zeldzame, niet elders meer verkrijgbare onderdelen te vergaren. Verder zijn nieuwe onderdelen die ergens overtollig zijn altijd welkom. Heb je of weet je wat? Stuur dan een mail naar magazijn@xmclub.nl. Schroom niet, en zeker niet als je wat nodig hebt, of een suggestie hebt.

Openingstijden van het magazijn 
Het magazijn van de Citroën XM Club Nederland is op elke derde zaterdag van de maand open tussen 10 en 15 uur.